Personvern

Goliath Systemer AS er opptatt av våre besøkeres personvern. For å skape tillit blant våre lesere og brukere har vi derfor en streng personvernpolicy. Videre kan du lese hvordan vi håndterer cookies, (kalt informasjonskapsler) og hvordan vi ivaretar personvernet.

Hva er en informasjonskapsel?

Goliath Systemer AS er opptatt av våre besøkeres personvern. For å skape tillit blant våre lesere og brukere har vi derfor en streng personvernpolicy. Videre kan du lese hvordan vi håndterer cookies, (kalt informasjonskapsler) og hvordan vi ivaretar personvernet.

Hvordan kan vi hindre lagringen av informasjonskapsel?

Det er ganske enkelt å slette en informasjonskapsel som du på et tidspunkt har akseptert. Det er også mulig via innstillinger i din nettleser og endre slik at informasjonskapsler ikke blir lagret automatisk, men det er da viktig å huske at dette kan gi en mindre brukervennlig opplevelse av nettsted og systemer.

I de fleste nettlesere kan man raskt gå til menyen for å nettopp gjøre dette (slette), og det gjør man ved å trykke på CTRL + SHIFT + DEL.

I noen nettlesere vil ikke dette fungere med hurtigtaster. Vi har derfor laget en oversikt nedenfor om hvordan du da kan gjøre dette manuelt.

Slik sletter du informasjonskapsler
1. Velg Verktøy-knappen , pek på Sikkerhet, og velg deretter Slett leserlogg.
2. Merk av for Informasjonskaplser og nettsteddata, og velg deretter Slett.

Slik sletter du informasjonskapsler i Internet Explorer 9
1. Velg Sikkerhet-knappen i Internet Explorer, og velg deretter Slett leserlogg.
2. Merk av for Informasjonskapsler.
3. Merk av for Bevar data for nettleser i Favoritter vis du ikke vil slette informasjonskapslene som er knyttet til neesteder i Favoritt-listen.
4. Velg Slett.

Blokkere eller tillate informasjonskapsler

Hvis du ikke vil at nettsteder skal lagre informasjonskapsler på PC-en din, kan du blokkere informasjonskapsler. Hvis du blokkerer informasjonskapsler, kan det imidlertid hende at enkelte sider ikke vises på riktig måte, eller du kan få en melding fra et nettsted om at du må tillate informasjonskapsler for å vise nettstedet. Hvis du blokkerer informasjonskapsler, kan det imidlertid hende at enkelte sider ikke vises på riktig måte, eller du kan få en melding fra et nettsted om at du må tillate informasjonskapsler for å vise nettstedet.

Slik blokkerer eller tillater du informasjonskapsøer i Internet Explorer 11 og for Windows 10
1. Velg Verktøy-knappen i Internet Explorer, og velg deretter Alternativer for Internett.
2. Velg fanen Personvern, velg Avansert under Innstillinger, og velg om du vil tillate, blokkere eller bli spurt om førsteparts og tredjeparts informasjonskapsler.

Slik blokkerer eller tillater du informasjonskapsler
1. Velg Verktøy-knappen i Internet Explorer, og velg deretter Alternativer for Internett.
2. Velg Personvern-fanen gå til Innstillinger, flytt glidebryteren til toppen for å blokkere alle i nformasjonskapsler (eller til bunnen for å tillate alle informasjonskapsler), og velg OK.

Slett informasjonskapsler for en bestemt side

For å slette informasjonskapsler for en bestemt side:
1. Trykk på menyknappen og velg Alternativer
2. Velg Personvern panelet.
3. Sett Firefox skal: til Bruke egne innstillinger for historikk.
4. Klikk Vis informasjonskapsler. Vinduet for informasjonskapsler vil vises.
5. I Søk-feltet, skriv inn navnet på siden du vil slette informasjonskapslene til. Det som stemmer med søket vil bli vist.
6. Velg informasjonskapslene du vil slette, og trykk på Slett informasjonskapsler. - Velg den første informasjonskapselen og trykk Shift+End for å velge alle informasjonskapslene i listen.
7. Klikk Lukk-knappen for å lukke vinduet.

Slett alle informasjonskapslene

For å slette alle informasjonskapslene som er lagret på maskinen din, enten åpne vinduet for informasjonskapsler som forklart ovenfor, og bruk Slett alle informasjonskapsler-knappen, eller gjør følgende:

Klikk på menyknappen , velg Historikk, og deretter Tøm nylig historikk...
1. Sett Slett tidsrommet: til Alt.
2. Klikk på pila ved siden av Detaljer for å utvide listen over historikk-elementer.
3. Velg Informasjonskapsler og sørg for at elementer du ønsker å beholde ikke er merket av.
4. Klikk på Slett nå-knappen for å slette informasjonskapslene og lukke vinduet for nylig historikk.

Slett alle informasjonskapsler

Hvis du sletter alle informasjonskapsler, blir du logget av nettsteder du er logget på, og det kan hende at lagrede innstillinger blir slettet. 1. Åpne Chrome på datamaskinen.
2. Klikk på Mer øverst til høyre og deretter Innstillinger.
3. Klikk på Avansert nederst.
4. Klikk på Innstillinger for innhold under «Personvern og sikkerhet».
5. Klikk på Informasjonskapsler.
6. Klikk på Fjern alle under «Alle informasjonskapsler og nettstedsdata».
7. Bekreft ved å klikke på Fjern alle.

Slett informasjonskapsler for et enkelt nettsted
1. Åpne Chrome på datamaskinen.
2. Klikk på Mer øverst til høyre Innstillinger.
3. Klikk på Avansert nederst.
4. Klikk på Innstillinger for innhold under «Personvern og sikkerhet».
5. Klikk på Informasjonskapsler.
6. Søk etter nettstedets navn under «Alle informasjonskapsler og nettstedsdata».
7. Klikk på Fjern til høyre for nettstedet.

Slett informasjonskapsler fra en tidsperiode
1. Åpne Chrome på datamaskinen.
2. Klikk på Mer øverst til høyre.
3. Klikk på Flere verktøy Slett nettlesingsdata.
4. Trykk på rullegardinmenyen øverst, ved siden av «Fjern de følgende elementene fra»
5. Velg en tidsperiode, for eksempel den siste timen eller det siste døgnet.
6. Merk av for «Informasjonskapsler og andre nettstedsdata». Fjern avmerkingen for alle de andre elementene.
7. Klikk på Slett nettlesingsdata.

Endre innstillingene for informasjonskapsler

Du kan tillate eller blokkere informasjonskapsler fra nettsteder.

Merk: De fleste nettsteder som krever at du logger på, fungerer ikke hvis du ikke gir dem tillatelse til å lagre informasjonskapsler.

Tillat eller blokker informasjonskapsler som standard
1. Åpne Chrome på datamaskinen.
2. Klikk på Mer øverst til høyre Innstillinger.
3. Klikk på Avansert nederst.
4. Klikk på Innstillinger for innhold under «Personvern og sikkerhet».
5. Klikk på Informasjonskapsler.
6. Slå på La nettsteder lagre og lese data i informasjonskaplser på eller av.

Blokkér informasjonskapsler fra andre nettsteder Du kan tillate informasjonskapsler fra nettstedet du besøker, og samtidig blokkere informasjonskapsler fra andre nettsteder som eier annonser eller bilder på nettsiden du er på. Slå på Blokkér informasjonskapsler fra tredjeparter for å blokkere slike informasjonskapsler fra tredjeparter.

Alle informasjonskapsler og nettstedsdata fra andre nettsteder blir blokkert – selv for nettsteder som er tillatt på unntakslisten.

Tillat eller blokker informasjonskapsler for et spesifikt nettsted

Du kan blokkere informasjonskapsler for spesifikke nettsteder selv om du tillater informasjonskapsler som standard.

1. Åpne Chrome på datamaskinen.
2. Klikk på Mer øverst til høyre Innstillinger.
3. Klikk på Avansert nederst.
4. Klikk på Innstillinger for innhold under «Personvern og sikkerhet».
5. Klikk på Informasjonskapsler.
6. Klikk på Legg til ved siden av «Blokker», «Fjern ved avslutning», eller «Tillat».
7. Skriv inn nettadressen.
- For å lage et unntak for et helt domene, sett inn [*.] før domenenavnet. Eksempel: [*.]google.com samsvarer med både drive.google.com og calendar.google.com.
- Du kan også skrive inn IP-adresser eller nettadresser som ikke begynner med http://.
8. Klikk på Legg til.

For å fjerne et unntak du ikke vil bruke lenger, klikk på Mer til høyre for nettstedet og deretter Fjern.

Merk: Hvis du bruker en Chromebook på jobben, er det ikke sikkert at du kan endre denne innstillingen. Kontakt administratoren din hvis du trenger mer hjelp.

Slett informasjonskapsler når du lukker Chrome

Du kan la nettsteder huske informasjon mens du surfer, og så slette informasjonskapslene automatisk når du lukker Chrome.

1. Åpne Chrome på datamaskinen.
2. Klikk på Mer øverst til høyre Innstillinger.
3. Klikk på Avansert nederst.
4. Klikk på Innstillinger for innhold under «Personvern og sikkerhet».
5. Klikk på Informasjonskapsler.
6. Slå på Behold lokale data bare inntil du lukker nettleseren

Nettsteder oppbevarer ofte informasjonskapsler og andre data på Macen. Disse dataene kan inkludere informasjon som du har oppgitt, for eksempel navnet, e-postadressen og valg. Disse dataene hjelper med å identifisere deg når du kommer tilbake, slik at nettstedene kan levere tjenester og vise informasjon som kan være av interesse for deg.

Som standard, aksepterer Safari informasjonskapsler og nettsidedata kun fra nettsider du besøker. Dette bidrar til å hindre at enkelte annonsører arkiverer informasjon på Macen din. Du kan endre alternativer i Safari-valg slik at Safari alltid godtar eller alltid blokkerer informasjonskapsler og annen nettsidedata.

Viktig: Hvis du endrer innstillinger for informasjonskapsler eller fjerner informasjonskapsler og nettsteddata i Safari, kan det også endre eller fjerne dem i andre programmer, inkludert Dashboard.

Velg Safari > Valg, klikk på Personvern, og gjør ett av følgende:

Endre hvilke informasjonskapsler og nettsteddata som godtas: Marker et «Informasjonskapsler og nettsteddata»-valg:

Blokker alltid: Safari tillater ikke at nettsteder, tredjeparter og annonsører oppbevarer informasjonskapsler og andre data på Mac-maskinen. Dette kan forhindre at enkelte nettsteder fungere som de skal.

Tillat kun fra gjeldende nettsted: Safari aksepterer informasjonskapsler og nettsidedata kun fra nettsiden du er på. Nettsider har ofte innebygd innhold fra andre kilder. Safari tillater ikke at disse tredjepartene arkiverer eller får tilgang til informasjonskapsler eller annen data.

Tillat fra nettsteder jeg besøker: Safari aksepterer informasjonskapsler og nettsidedata kun fra nettsider du besøker. Safari bruker eksisterende informasjonskapsler til å fastslå hvorvidt du har besøkt et nettsted før. Ved å markere dette alternativet forhindrer du at nettsider som har innebygd innhold på andre nettsteder som du besøker, kan arkivere informasjonskapsler og data på Mac-maskinen.

Tillat alltid: Safari tillater at alle nettsteder, tredjeparter og annonsører oppbevarer informasjonskapsler og andre data på Mac-maskinen.

Fjern arkiverte informasjonskapsler og data: Klikk på Administrer nettsteddata, marker ett eller flere nettsteder, og klikk deretter på Fjern eller Fjern alle.

Fjerning av data kan redusere sporingen, men det kan også logge deg ut av nettsteder og forandre hvordan nettstedene oppfører seg.

Se hvilke nettsteder som arkiverer informasjonskapsler eller data: Klikk på Administrer nettsteddata.

Endre hvor ofte nettsider ber om å bruke stedsinformasjonen din: Velg et «Nettsteders bruk av stedstjenester»-alternativ:

Spør for hvert nettsted én gang om dagen: Safari spør deg én gang hver dag for hvert nettsted du besøker som ber om bruk av stedstjenester.

Spør for hvert nettsted kun én gang: Safari spør deg kun én gang for hvert nettsted du besøker som ber om bruk av stedstjenester.

Avvis uten å spørre: Alle nettsteder nektes tilgang til stedstjenester, og Safari spør ikke.

Be nettsteder om å ikke spore deg: Noen nettsteder sporer dine nettaktiviteter når de leverer innhold, slik at de kan tilpasse det de viser deg. Du kan få Safari til å be nettsteder og deres innholdsleverandører (inkludert annonsører) om å ikke spore deg.

Når dette valget er slått på, sendes det en forespørsel om at du ikke skal spores hver gang Safari henter innhold fra et nettsted. Det er imidlertid nettstedet som bestemmer om denne forespørselen tas til følge.

Automatisk lagring av informasjon

For å våre nettsider og løsninger skal fungere best mulig benytter vi oss av informasjonskapsler som er en fil som lagres lokalt hos deg som bruker. Årsaken til hvorfor vi benytter oss av informasjonskapsler er at vi ønsker å vite hvilke nettlesere våre lesere og brukere benytter seg av slik at vi kan sørge for at våre systemer er tilrettelagt for å fungere på de nettlesere som benyttes av folk flest. Dette utgjør ingen sikkerhetsrisiko for deg som bruker og du kan når som helst slette denne informasjonskapselen hvis du ønsker det.